قیمت دستگاه فروش اتوماتیک و قیمت وندینگ ماشین
دستگاه های فروش اتوماتیک یا سرو نوشیدنی با نام تجاری وندینگ ، امروز در بسیاری از فروشگاه ها و اماکن تجاری و اداری در حال استفاده می باشد. عدم نیاز به فروشنده ، کار 24 ساعته ، راندمان بالا با کمترین هزینه ، سرو دقیق و با بهترین کیفیت نوشیدنی ها و ..موجب گردیده که این دستگاه ها مورد استقبال مردم قرار گیرند.
برای اطلاع از مدل های موجود دستگاه های فروش اتوماتیک و خرید وندینگ و قیمت دستگاه های فروش خودکار نوشیدنی، قهوه و تنقلات به دلیل وارداتی بودن دستگاه ها با ما تماس بگیرید .

 • عنوان دستگاه های وندینگ
 • دستگاه فروش خودکار WINNING GCD
 • دستگاه فروش خودکار FAS 500
 • دستگاه فروش خودکار PERLA
 • دستگاه فروش خودکار WINNING DUO GCD TOUCH & NUMERIC
 • دستگاه فروش خودکار WINNING SK
 • دستگاه فروش خودکار FAS 500 T
 • دستگاه فروش خودکار FASTER GCD
 • دستگاه فروش خودکار YOUNG
 • دستگاه فروش خودکار SKUDO MAX GCD
 • دستگاه فروش خودکار FAST DG
 • دستگاه فروش خودکار FASTER TM & TMT
 • دستگاه فروش خودکار EASY 6000 GCD
 • دستگاه فروش خودکار TRITECH BY FAS
 • دستگاه فروش خودکار JUST NOW
 • نوع دستگاه وندینگ
 • نوشیدنی های گرم و قهوه – 18 نوع محصول 780 لیوان ظرفتیت
 • نوشیدنی های گرم و قهوه – 16 نوع محصول 500 لیوان ظرفتیت
 • نوشیدنی های گرم و قهوه – 10 نوع محصول 300 لیوان ظرفتیت
 • نوشیدنی های گرم و قهوه
 • نوشیدنی های گرم و قهوه
 • نوشیدنی های گرم و قهوه
 • دستگاه فروش اتوماتیک خوراکی ها و تنقلات
 • دستگاه فروش اتوماتیک خوراکی ها و تنقلات
 • دستگاه فروش اتوماتیک خوراکی ها و تنقلات
 • دستگاه فروش اتوماتیک خوراکی ها و تنقلات
 • دستگاه فروش اتوماتیک خوراکی ها و تنقلات
 • دستگاه فروش اتوماتیک خاص
 • دستگاه فروش اتوماتیک خاص
 • دستگاه فروش اتوماتیک خاص
 • قیمت دستگاه های وندینگ
 • برای اطلاع از قیمت دستگاه نو و دست دوم تماس بگیرید
 • برای اطلاع از قیمت دستگاه دست دوم تماس بگیرید
 • برای اطلاع از قیمت دستگاه نو و دست دوم تماس بگیریدتماس بگیرید
 • موجود نیست برای سفارش تماس بگیرید
 • موجود نیست برای سفارش تماس بگیرید
 • موجود نیست برای سفارش تماس بگیرید
 • برای اطلاع از قیمت دستگاه دست دوم تماس بگیرید
 • برای اطلاع از قیمت دستگاه تماس بگیرید
 • موجود نیست برای سفارش تماس بگیرید
 • موجود نیست برای سفارش تماس بگیرید
 • موجود نیست برای سفارش تماس بگیرید
 • موجود نیست برای سفارش تماس بگیرید
 • موجود نیست برای سفارش تماس بگیرید
 • موجود نیست برای سفارش تماس بگیرید