نوشته‌ها

سفارش قهوه با طعم بازی

/
خسته شده بودم از پاساژگردی های فراوان و چرخ زدن در مغازه های تکراری …